Ћоготип Ќ.». Ћосева
ќЅўјя ’»ћ»я
ѕриложени€.

ѕериодическа€ система элементов ƒ.». ћенделеева

ѕериоды –€ды √руппы элементов
IIIIIIIVVVIVIIVIII
I1

1  

  H
  1,00795
водород
 

2

He

4,002602

гелий

II2

3  

  Li
  6,9412
литий

4  

  Be
  9,01218
бериллий

5  

  B
  10,812
бор

6  

  
  12,0108
углерод

7  

  N
  14,0067
азот

8  

  O
  15,9994
кислород

9  

  F
  18,99840
фтор

10

Ne

20,179

неон

III3

11  

  Na
  22,98977
натрий

12  

  Mg
  24,305
магний

13  

  Al
  26,98154
алюминий

14  

  Si
  28,086
кремний

15  

  P
  30,97376
фосфор

16  

  S
  32,06
сера

17  

  Cl
  35,453
хлор

18

Ar

39,948

аргон

IV4

19  

  K
  39,0983
калий

20  

  Ca
  40,08
кальций

21  

  Sc
  44,9559
скандий

22  

  Ti
  47,90
титан

23  

  V
  50,9415
ванадий

24  

  Cr
  51,996
хром

25  

  Mn
  54,9380
марганец

26  

  Fe
  55,847
железо

27  

  Co
  58,9332
кобальт

28  

  Ni
  58,70
никель

29  

  Cu
  63,546
медь

30  

  Zn
  65,38
цинк

31  

  Ga
  69,72
галлий

32  

  Ge
  72,59
германий

33  

  As
  74,9216
мышь€к

34  

  Se
  78,96
селен

35  

  Br
  79,904
бром

36

Kr

83,80

криптон

V5

37  

  Rb
  85,4678
рубидий

38  

  Sr
  87,62
стронций

39  

  Y
  88,9059
иттрий

40  

  Zr
  91,22
цирконий

41  

  Nb
  92,9064
ниобий

42  

  Mo
  95,94
молибден

43  

  Tc
  98,9062
технеций

44  

  Ru
  101,07
рутений

45  

  Rh
  102,9055
родий

46  

  Pd
  106,4
палладий

47  

  Ag
  107,868
серебро

48  

  Cd
  112,41
кадмий

49  

  In
  114,82
индий

50  

  Sn
  118,69
олово

51  

  Sb
  121,75
сурьма

52  

  Te
  127,60
теллур

53  

  I
  126,9045
иод

54

Xe

131,30

ксенон

VI6

55  

  Cs
  132,9054
цезий

56  

  Ba
  137,33
барий

57  

  La
  138,9
лантан ×

72  

  Hf
  178,49
гафний

73  

  Ta
  180,9479
тантал

74  

  W
  183,85
вольфрам

75  

  Re
  186,207
рений

76  

  Os
  190,2
осмий

77  

  Ir
  192,22
иридий

78  

  Pt
  195,09
платина

79  

  Au
  196,9665
золото

80  

  Hg
  200,59
ртуть

81  

  Tl
  204,37
таллий

82  

  Pb
  207,2
свинец

83  

  Bi
  208,9
висмут

84  

  Po
  209
полоний

85  

  At
  210
астат

86

Rn

222

радон

VII7

87  

  Fr
  223
франций

88  

  Ra
  226,0
радий

89  

  Ac
  227
актиний ××

104  

  Rf
  261
резерфордий

105  

  Db
  262
дубний

106  

  Sg
  266
сиборгий

107  

  Bh
  269
борий

108  

  Hs
  269
хассий

109  

  Mt
  268
мейтнерий

110  

  Ds
  271
дармштадтий

111  

  Rg
  272
рентгений

112  

  
  285
 

114  

  
  289
       

57 

  La
  138,9
лантан

58 

  Ce
  140,1
церий

59 

  Pr
  140,9
празеодим

60 

  Nd
  144,2
неодим

61 

  Pm
  145
прометий

62 

  Sm
  150,4
самарий

63 

  Eu
  151,9
европий

64 

  Gd
  157,3
гадолиний

65 

  Tb
  158,9
тербий

66 

  Dy
  162,5
диспрозий

67 

  Ho
  164,9
гольмий

68 

  Er
  167,3
эрбий

69 

  Tm
  168,9
тулий

70 

  Yb
  173,0
иттербий

71 

  Lu
  174,9
лютеций

89 

  Ac
  227
актиний

90 

  Th
  232,0
торий

91 

  Pa
  231,0
протактиний

92 

  U
  238,0
уран

93 

  Np
  237
нептуний

94 

  Pu
  244
плутоний

95 

  Am
  243
америций

96 

  Cm
  247
кюрий

97 

  Bk
  247
берклий

98 

  Cf
  251
калифорний

99 

  Es
  252
эйнштейний

100 

  Fm
  257
фермий

101 

  Md
  258
менделевий

102 

  No
  259
нобелий

103 

  Lr
  262
лоуренсий

—м. также:
Х Period 3D - программа, содержаща€ таблицу ћенделеева, с подробным описанием каждого элемента, позвол€юща€ вычислить количество и массу вещества, массу и объем газов по заданным данным. »меетс€ также р€д активности металлов. ѕоддерживаютс€ различные цветовые скины.
¬ернутьс€ на начало страницы Ќа предыдущую страницу